فهرست

برگزاری جلسه برنامه ریزی ، جهت خرید اقلام پر مصرف دارو وتجهیزات و پیگیری مطالبات شرکت های دارویی در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری جلسه برنامه ریزی ، جهت خرید اقلام پر مصرف دارو وتجهیزات و پیگیری مطالبات شرکت های دارویی در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

فاطمیه آمد و آن مونس و همدم کجاست؟ شمع میپرسد ز پروانه گل نرگس کجاست؟ در عزای مادرت یابن الحسن یکدم بیا ، تا نپرسد این جماعت بانی مجلس کجاست شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

فاطمیه آمد و آن مونس و همدم کجاست؟ شمع میپرسد ز پروانه گل نرگس کجاست؟ در عزای مادرت یابن الحسن یکدم بیا ، تا نپرسد این جماعت بانی مجلس کجاست شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات ADR، مسمومیت دارویی و آشنایی با برچسب اصالت صحیح سازمان غذا و دارو جهت گروه رابطین سلامت و مربیان بهداشت مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوعات ADR، مسمومیت دارویی و آشنایی با برچسب اصالت صحیح سازمان غذا و دارو جهت گروه رابطین سلامت و مربیان بهداشت مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری کلاس آموزشی مصرف بهینه آنتی بیوتیک و مقاومت میکروبی ، توسط کارشناسان دارویی معاونت غذا ودارو در مدارس شهرستان بابل

برگزاری کلاس آموزشی مصرف بهینه آنتی بیوتیک و مقاومت میکروبی ، توسط کارشناسان دارویی معاونت غذا ودارو در مدارس شهرستان بابل

برگزاری کارگاه آموزشی فارماکوویژیلانس و مبحث آنتی بیوتیک ها در مرکز آموزشی ، درمانی فاطمه الزهرا(س) توسط کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی فارماکوویژیلانس و مبحث آنتی بیوتیک ها در مرکز آموزشی ، درمانی فاطمه الزهرا(س) توسط کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه

آمار کشفیات واحد نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل ها معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل در نه ماهه اول سال جاری

آمار کشفیات واحد نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل ها معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل در نه ماهه اول سال جاری

برگزاری جلسه بررسی و تدوین برنامه عملیاتی سال 1397 با حضور ریاست محترم سازمان غذا و دارو و معاون محترم برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت به صورت ویدئو کنفرانس در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری جلسه بررسی و تدوین برنامه عملیاتی سال 1397 با حضور ریاست محترم سازمان غذا و دارو و معاون محترم برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت به صورت ویدئو کنفرانس در معاونت غذا و دارو دانشگاه

پانزدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت ، اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو

پانزدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت، اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو

اولین جلسه کمیته pms اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو در سال جاری

اولین جلسه کمیته pms اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

جلسه ستاد توزیع دارو با محوریت تصمیم گیری در خصوص پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی با اوراق اختصاص داده شده به دانشگاه

جلسه ستاد توزیع دارو با محوریت تصمیم گیری در خصوص پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی با اوراق اختصاص داده شده به دانشگاه در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.