فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع فارماکوویژیلانس و مبحث تداخلات آنتی بیوتیک ها در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی توسط امورداروئی معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع فارماکوویژیلانس و مبحث تداخلات آنتی بیوتیک ها در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی توسط امورداروئی معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت "آشنایی با مکمل های تغذیه ای،رژیمی و ورزشی و آشنایی با برچسب اصالت کالا "در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت "آشنایی با مکمل های تغذیه ای،رژیمی و ورزشی و آشنایی با برچسب اصالت کالا " در معاونت غذا و دارو دانشگاه

حضور مسئول محترم بسیج جامعه پزشکی دانشگاه ،رئیس محترم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل وهئیت همراه در معاونت غذا و دارو به مناسبت روز داروساز

حضور مسئول محترم بسیج جامعه پزشکی دانشگاه ،رئیس محترم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل وهئیت همراه در معاونت غذا و دارو به مناسبت روز داروساز

چهارم شهریور ، روز کارمند بر تمامی کارمندان سختکوش سازمانها و ادرات مبارک باد / روابط عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه

چهارم شهریور ، روز کارمند بر تمامی کارمندان سختکوش سازمانها و ادرات مبارک باد / روابط عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه

برگزاری نهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت دانشگاه

برگزاری نهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت دانشگاه

برگزاری جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

برگزاری جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی