فهرست

برگزاری جلسه با موسسین داروخانه های خصوصی شهرستان بابل جهت بررسی روند اجرای طرح دارویار و چالش های موجود

برگزاری جلسه با موسسین داروخانه های خصوصی شهرستان بابل جهت بررسی روند اجرای طرح دارویار و چالش های موجود

 جلسه بررسی روند اجرای طرح دارویار و بررسی چالش های موجود با حضور معاون غذا و دارو،مدیر دارو،رئیس انجمن داروسازان،نماینده معاونت بهداشتی،نماینده سازمان بیمه سلامت و موسسین داروخانه های خصوصی شهرستان بابل در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
❇️در این جلسه گزارشی از چگونگی اجرای طرح و مصوبات جلسات دانشگاهی ارائه گردید و موسسین داروخانه ها مشکلات موجود در داروخانه ها در اجرای این طرح را عنوان نمودند.