فهرست

رگزاری جلسه توجیهی در راستای طرح دارویار جهت کارشناسان دارویی معاونت برای نظارت بر اجرای صحیح این طرح توسط داروخانه‌های شهرستان بابل

رگزاری جلسه توجیهی در راستای طرح دارویار جهت کارشناسان دارویی معاونت برای نظارت بر اجرای صحیح این طرح توسط داروخانه‌های شهرستان بابل

بازدید روز تعطیل معاون غذا ودارو بهمراه رئیس محترم بازرسی دانشگاه و رئیس محترم بیمه سلامت بابل از داروخانه های سطح شهرستان بابل

بازدید روز تعطیل معاون غذا ودارو بهمراه رئیس محترم بازرسی دانشگاه و رئیس محترم بیمه سلامت بابل از داروخانه های سطح شهرستان بابل

فرارسیدن میلاد با سعادت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام سجاد(ع) مبارکباد./روابط عمومی معاونت غذا و دارو

فرارسیدن میلاد با سعادت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام سجاد(ع) مبارکباد./روابط عمومی معاونت غذا و دارو