فهرست

«پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا، با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم))

«پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا، با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم))

. به نقل از آقای دکتر رضا زاده معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

شانزدهمین  دوره هفته پیشگیری از مسمومیت ها، با ‏شعار «پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا، با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم» اول تا هفتم آبان 1400 برگزار می شود.

 هفته پیشگیری از مسمومیت ها با هدف کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها برگزار می شود. برای رسیدن به این هدف راهکارهایی مانند تمرکز بر  آموزش های عمومی و تخصصی درباره نحوه پیشگیری  و ارتقای دانش جامعه در خصوص خطرات ناشی از مسمومیت ها و نحوه برخورد با این ‏رخداد اتخاذ می شود. نامگذاری روزهای هفته پیشگیری از مسمومیتهابه این شرح است:


شنبه 1 آبان : روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی داروها؛

 یک شنبه 2 آبان : روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان؛

دوشنبه 3 آبان :روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن؛

سه شنبه  4 آبان: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، قارچ ها و گیاهان سمی؛

چهار شنبه 5آبان: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی (شامل:‏ اسید، قلیا و شوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری)؛

پنج شنبه 6آبان  :  روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی؛

جمعه 7 آبان : روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، مواد محرک و الکل ‏

همشهریان گرامی می توانند در اغلب مسمومیت های اتفاقی و یا تعمدی با داروها ، برای اطلاع از نحوه انجام اقدامات اولیه ، هر چه سریعتر با شماره تلفن مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم 190 داخلی 3 کد 2 و یا اورژانس 115 تماس بگیرید .