فهرست

برگزاری جلسه کمبود دارو و چگونگی پیشرفت اجرای طرح دارویار در بیمارستانها

برگزاری جلسه کمبود دارو و چگونگی پیشرفت اجرای طرح دارویار در بیمارستانها

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا ودارو، در راستای اجرای طرح دارویار، جلسه ای در خصوص کمبود دارو و چگونگی پیشرفت اجرای طرح دارویار در بیمارستانهای تابعه دانشگاه با حضور دکتر محسن رضازاده معاون غذا و داروو کارشناسان دارویی معاونت و مسئولین فنی بیمارستانها  در روز دوشنبه دهم مرادادماه در سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید.

در این جلسه، مسئولین فنی داروخانه های بیمارستانها در رابطه با کمبودهای دارویی و بروز رسانی سیستم ها بابت طرح داروبارو بیان مشکلات در این خصوص پرداختند