فهرست

اطلاعیه

اطلاعیه

 با توجه به نزدیک شدن شروع به کار و بهره برداری از کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی امید شهر بابل ، به اطلاع میرساند چنانچه تعاونی داروسازان با عضویت حداقل 50% داروسازان شهرستان یا استان تمایل به فعالیت در داروخانه کلینیک را دارند حداکثر تا تاریخ 26/8/97موضوع را کتبا به این معاونت اعلام نمایند.