فهرست

برگزاری اولین همایش مجازی مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی کشور درمعاونت غذا ودارو

اولین همایش مجازی مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی کشور درمعاونت غذا ودارو دانشگاه بابل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت ، اولین همایش مجازی مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی کشور در تاریخ 15مهرماه که توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سالن اجتماعات معاونت غذا و داروبا حضور کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه برگزار شد.

دراین همایش موضوعاتی بدین شرح مطرح گردید:

• بررسی راهکارهای تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی • بررسی مسائل و مشکلات درخصوص ملزومات پزشکی • بررسی نحوه تامین اعتبارات نگهداشت تجهیزات پزشکی • راهکارهای ارتقاء مزایای کارشناسان تجهیزات پزشکی /انتهای پیام