فهرست

برگزاری دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت، اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در اداره نظارت برمواد غذایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت ، دهمین جلسه کمیته فنی به منظور صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت در روزسه شنبه مورخ 28 شهریور ماه راس ساعت08:30در محل دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، با حضور اعضاء کمیته فنی برگزار گردید. در ادامه جلسه، تعدادی از درخواست های صدور و تمدید پروانه ساخت واحدهای تولیدی تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه مطرح گردید، و پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید. /انتهای پیام