فهرست

تقدیر از معاون غذا و دارو به عنوان یکی از مدیران نمونه دانشگاه بابل

تقدیر از معاون غذا و دارو به عنوان یکی از مدیران نمونه دانشگاه بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت ، در مراسمی که در روز 13 شهریور ماه به مناسبت روز کارمند برگزار گردید از آقای دکتر محسن رضازاده (معاون غذا و دارو ) بعنوان یکی از مدیران نمونه دانشگاه قدردانی گردید./انتهای پیام – احمدی