فهرست

ثبت نام متقاضیان تأسیس داروخانه در سامانه مدیریت امور داروخانه ها HIX

ثبت نام متقاضیان تأسیس داروخانه در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)

   با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت امور داروخانه ها و انجام کلیه فرآیندهای مربوطه از طریق سامانه مذکور، مقتضی است کلیه متقاضیان درج در الویت بندی تاسیس در حوزه این معاونت، نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمایند، لازم به ذکر می باشد متقاضیانی که در گذشته به صورت دستی ثبت نام نموده اند نیز نسبت به تجدید ثبت نام خود از طریق سامانه فوق الذکر حداکثر تا تاریخ 96/3/31اقدام نمایند./انتهای پیام - احمدی .