فهرست

برگزاری دوره آموزشی ((شاخص های ارزیابی نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی))در دانشگاه بابل

برگزاری دوره آموزشی ((شاخص های ارزیابی نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی))در دانشگاه بابل

به گرازش روابط عمومی معاونت ، مسئول واحد تجهیزات پزشکی اعلام کرد : " دوره آموزشی شاخص های ارزیابی نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی" در تاریخ 19/2/96 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه با حضور نماینده شرکت و کارشناسان معاونت و کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تابعه برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه کارکرد کاربران با نرم افزار ، چگونگی ورود اطلاعات و الصاق مستندات مربوطه، نحوه ی صحیح گزارش گیری از آن، ثبت شناسنامه ها، ثبت درخواست های خرید و تعمیر مراکز ورود اطلاعات مربوط به کنترل کیفی، کالیبراسیون، قرار داد نگهداری پیشگیرانه ، مورد آموزش قرار گرفت ./انتهای پیام – احمدی