فهرست

کسب رتبه سوم آزمایشگاه معاونت غذا ودارو بابل در بین آزمایشگاههای سطح سه و چهار کشور

کسب رتبه سوم آزمایشگاه معاونت غذا ودارو بابل در بین آزمایشگاههای سطح سه و چهار کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت ، مسئول آزمایشگاه کنترل برمواد غذایی و بهداشتی اعلام کرد، با تلاش مستمر همکاران محترم در اجرای موفق اعتباربخشی روش های آزمون وایجاد قابلیت ردیابی مستندات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههای مواد غذایی وبهداشتی وارتقاء توانمندی ، آزمایشگاه این معاونت موفق به کسب رتبه سوم در بین آزمایشگاههای سطح سه وچهار کشور و مفتخر به دریافت لوح تقدیر از معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در سیزدهمین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های موادغذایی و بهداشتی سراسر کشور گردید./انتهای پیام – احمدی