فهرست

فعالیت آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو در ایام تعطیلات نوروز

فعالیت آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو در ایام تعطیلات نوروز

به نقل از روابط عمومی معاونت ، مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو اعلام کرد، در برنامه کشیک نوروزی سال 1396 از ابتدای اسفندماه 95 لغایت 15 فروردین 96 ، تعداد 539 نمونه مواد غذایی و بهداشتی توسط آزمایشگاه مواد غذایی دریافت و مورد آزمایشات مختلف شیمیایی و میکروبی قرار گرفت . /انتهای پیام – احمدی