فهرست

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از مسمومیت

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از مسمومیت در سطح مدارس توسط کارشناسان معاونت دارو و غذا بابل

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از مسمومیت در سطح مدارس توسط کارشناسان معاونت دارو و غذا بابل

 

به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت جلسه ای آموزشی با ارایه آموزش های مربوط به پیشگیری ازمسمومیت و مطالب مرتبط به آن توسط کارشناسان  دارویی معاونت غذا ودارو در تعدادی از مدارس برگزار شد .

از اصلی ترین اهداف برگزاری این جلسه ارتقاء سلامت جامعه و کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها میباشد

ضمنا" در این جلسات ضمن ارایه مطالب آموزشی پمفلت های آموزشی و برنامه هفتگی مربوط به معاونت همراه با نکات علمی مندرج در آن جهت گرامیداشت این هفته به دانش آموزان اهدا شده وسپس فیلم انیمیشن آموزشی نمایش داده شد. در پایان به برگزیدگان مسابقه نقاشی با موضوع هفته پیشگیری از مسمومیت جوایزی اهدا شد .