فهرست

تشکیل ستاد مبارزه با کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی بابل در معاونت غذا و دارو

تشکیل ستاد مبارزه با کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی بابل در معاونت غذا و دارو

با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در سطح شهرستان بابل ریاست دانشگاه تصمیم بر تشکیل ستاد مقابله با ویروس کرونا گرفتند که جلسات این ستاد در معاونت غذا و دارو دانشگاه بطور مزتب و شبانه روزی با حضور مدیران و معاونین ارشد دانشگاه و نمایندگان ریاست دانشگاه برگزار میگردد.