فهرست

بازدید مشترک معاونت غذا و دارو بهمراه اداره صنعت و معدن شهرستان بابل

بازدید مشترک معاونت غذا و دارو بهمراه اداره صنعت و معدن شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، بازدید مشترک با اداره صنعت و معدن بابل با حضور دکتر محسن رضازاده (معاون غذاودارودانشگاه) و مهندس فیروزجاهی ( مدیر اداره صنعت و معدن شهرستان بابل ) و کارشناسان مربوطه جهت ارائه خدمات مناسب در خصوص توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده در روز شنبه سوم اسفند ماه انجام گردید.

در این بازدیدها که از 9 داروخانه سطح شهرانجام شد، یک مورد پلمپ به دستور دادستانی محترم شهرستان بابل بعلت عدم ارائه ماسک به مراجعه کنندگان و گرانفروشی  و دو مورد معرفی به تعزیرات بعلت گرانفروشی ارائه گردید./ انتهای پیام