فهرست

برگزاری نهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت دانشگاه

برگزاری نهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه نهمین جلسه کمیته فنی به منظور صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت در روز سه شنبه هفدهم مردادماه در دفتر معاون محترم غذا و دارودانشگاه با حضور دیگراعضای محترم  کمیته فنی تشکیل گردید.

 در این جلسه، تعدادی از درخواست های صدور  و تمدید، اصلاح پروانه های ساخت و بهره برداری و مسئول فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  تحت نظارت این معاونت مطرح شد و پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها ، تصمیمات بر تایید یا رد آنها اتخاذ گردید./انتهای پیام