فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی واحدهای صنفی عطاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی واحدهای صنفی عطاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ، کارگاه آموزشی با محوریت "آشنایی با برچسب اصالت کالا و آشنایی با ضوابط ثبت فرآورده های طبیعی و سنتی" با حضور متصدیان واحدهای عطاری در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار گردید.

 

در  این کارگاه آموزشی ، در خصوص اهمیت برچسب اصالت کالا و آیین نامه های ثبت فرآورده های طبیعی و سنتی مطالبی ارائه گردید./ انتهای پیام