فهرست

برگزاری جلسه توجیهی خرید تجمیعی داروهای پر مصرف داروخانه های بیمارستانهای تابعه دانشگاه

برگزاری جلسه توجیهی خرید تجمیعی داروهای پر مصرف داروخانه های بیمارستانهای تابعه دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ، جلسه توجیهی خرید تجمیعی داروهای پر مصرف داروخانه بیمارستان های تابعه دانشگاه در سالن کنفرانس معاونت برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور  جناب آقای دکتر رضا زاده معاون محترم غذا و دارو و مدیر وکارشناسان دارویی و تجهیزات پزشکی معاونت و مسئولین فنی داروخانه ها و تجهیزات پزشکی  بیمارستانها برگزار شد، تصمیمات مهمی در مورد خرید تجمیعی دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی بیمارستان ها در جهت کاهش هزینه ها و اجرای پروتکل های دارویی بیمارستان ها اخذ گردید. / انتهای پیام