فهرست

برگزاری جلسه برنامه ریزی ، جهت خرید اقلام پر مصرف دارو وتجهیزات و پیگیری مطالبات شرکت های دارویی در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری جلسه برنامه ریزی ، جهت خرید اقلام پر مصرف دارو وتجهیزات و پیگیری مطالبات شرکت های دارویی در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل ، جلسه ای با موضوع برنامه ریزی جهت خرید اقلام پر مصرف دارو وتجهیزات و پیگیری مطالبات شرکت های دارویی در تاریخ 7 بهمن ماه  درمعاونت غذا و داروبرگزار گردید.

در این جلسه که با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ، مدیر امور مالی ، مدیر دارو ، کارشناسان معاونت غذا و دارودانشگاه ، مسئولین فنی وکارشناسان مالی بیمارستان ها برگزارشد، تصمیماتی در خصوص کاهش سن بدهی به شرکت های دارویی ، لزوم تامین دارو در ایام تعطیلات و جلوگیری از کمبود های دارویی اتخاذ گردید./ انتهای پیام