فهرست

پمفلت ها و مطالب آموزشی

پمفلت ها و مطالب آموزشی واحد نظارت غذا 

 

نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت

پمفت اسیدهای چرب اشباع

نکاتی در خصوص آفت کش های کشاورزی

قند کمتر، خود مراقبتی بیشتر

کاهش  سهم روغن جامد مصرف خانوار

قاچاق کالا،تخریب اقتصاد ملی

نشانگر رنگی ، انتخاب آگاهانه

نمک کمتر، زندگی سالم تر

عوارض مصرف الکل

تاثیرات مصرف الکل بر بدن انسان

چگونه کالای قاچاق را تشخیص رهیم؟

شعار هفته سلامت 96

نشانگرهای رنگی

راهنمای تغذیه ای

توصیه های غذایی و پیشگیری از مسمومیت ها در ایام نوروز

 

دانلود تصاویر