فهرست

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

 مهندس مصطفی اصغری کبریا

 

کارشناس ارشد

تماس مستقیم با مدیریت:      32204563-011

آدرس پستی: بابل بلوار کشاورز میدان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت غذا و دارو

کد پستی: 4774547176