فهرست

برگزاری جلسه تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهاجهت شرایط موجود و تعطیلات نوروزی

برگزاری جلسه تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهاجهت شرایط موجود و تعطیلات نوروزی

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، جلسه تامین و تدارک دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهای تابعه دانشگاه جهت شرایط موجود و ایام تعطیلات نوروزی با حضور معاونت محترم غذا و دارو و مسئولین فنی داروخانه بیمارستانها برگزار گردید./ انتهای پیام