فهرست

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال 1400

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال 1400

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، اولین جلسه کمیته فنی سال1400با حضور اعضای  کمیته فنی به منظور صدور/تمدید یا اصلاح پروانه های بهداشتی (بهره برداری، مسئول فنی وساخت) در روز شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه  در دفتر اداره نظارت برمواد غذایی این معاونت با قرائت آیاتی از قرآن مجید تشکیل شد.

  در ادامه پس از طرح درخواست های رسیده به معاونت برای اعضای کمیته و بحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها، تصمیمات بر تایید یا رد آنها اتخاذ گردید. /انتهای پیام