فهرست

برگزاری سومین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال 1399

برگزاری سومین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال 1399

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، سومین جلسه کمیته فنی به منظور صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه ساعت11:30 روز سه شنبه در محل دفتر معاونت غذا و دارودانشگاه با حضور معاون محترم غذا و دارو و دیگراعضای محترم  کمیته فنی  تشکیل گردید.

  در این جلسه، تعدادی از درخواست های صدور  و تمدید، اصلاح پروانه های ساخت و بهره برداری و مسئول فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه مطرح گردید، و پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها، تصمیمات بر تایید یا رد آنها اتخاذ گردید. /انتهای پیام