فهرست

پلمپ یک واحد فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی طبی بعلت فروش داروهای قاچاق و خارج از شبکه در شهرستان بابل

پلمپ یک واحد فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی طبی بعلت فروش داروهای قاچاق و خارج از شبکه در شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، مرحله دوم بازدید مشترک با اداره صنعت ،معدن و اداره تعزیرات شهرستان بابل، با حضور دکتر محسن رضازاده (معاون غذا  و دارو دانشگاه) و مهندس فیروزجاهی (مدیر اداره صنعت و معدن) و اقای نجفی ( رئیس تعزیزات حکومتی) و کارشناسان مربوطه جهت ارائه خدمات مناسب در خصوص توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده در روز یکشنبه 4 اسفند ماه انجام گردید.

7مورد بازدید اصناف تجهیزات پزشکی، 2مورد بازدید از داروخانه و 1 مورد بازدید از لوازم آرایشی _ بهداشتی طبی انجام شد.

در این بازرسی ها یک واحد فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی طبی بعلت فروش داروهای قاچاق و خارج از شبکه به دستور دادستانی محترم شهرستان بابل پلمپ گردید.

ضمنا" تعدادی از فروشگاهای تجهیزات پزشکی به تعزیرات شهرستان معرفی گردیدند./انتهای پیام