فهرست

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذاو دارو، دوازدهمین جلسه کمیته فنی به منظور صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت در روزسه شنبه دوازدهم آذرماه درمعاونت غذاو دارو تشکیل گردید. 

در این جلسه، تعدادی از درخواست های صدور  و تمدید، اصلاح پروانه های ساخت و بهره برداری و مسئول فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه مطرح گردید، و پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها ، تصمیمات بر تایید یا رد آنها اتخاذ گردید./ انتهای پیام