فهرست

برگزاری دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی درمعاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی درمعاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو،  دهمین جلسه کمیته فنی به منظور صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت در روزسه شنبه سی ام مهرماه در محل دفتر مدیراداره نظارت برمواد غذایی دانشگاه با حضوراعضای محترم  کمیته فنی تشکیل گردید. 

در این جلسه تعدادی از درخواست های صدور  و تمدید، اصلاح پروانه های ساخت و بهره برداری و مسئول فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه مطرح گردید، و پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها ، تصمیمات بر تایید یا رد آنها اتخاذ گردید./انتهای پیام