فهرست

برگزاری جلسه آموزشی نسخه پیچی الکترونیک در معاونت غذا و دارو

برگزاری جلسه آموزشی نسخه پیچی الکترونیک در معاونت غذا و دارو

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، جلسه آموزشی نسخه پیچی الکترونیک با حضور معاون و کارشناسان غذا و دارو، رئیس واعضاء هیات مدیره انجمن داروسازان ، تعدادی از داروخانه های منتخب و جناب آقای مهندس تورنگ پشتیبان نرم افزار بیش از 80 درصد داروخانه های تحت پوشش این دانشگاه درروز سه شنبه مورخ 23 مهرماه در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص چگونگی فرآیند نسخه پیچی الکترونیک ، مزایا و معایب آن بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید  پس از آماده سازی بستر مناسب در داروخانه های منتخب جلسه توجیهی برای تمامی داروخانه های تحت پوشش دانشگاه برگزار گردد./انتهای پیام

انتخاب تصویر اسلایدر