فهرست

برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئولین تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئولین تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، جلسه هم اندیشی تجهیزات پزشکی با حضور کارشناسان تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه درروز یکشنبه مورخ 26 خردادماه  درسالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

دراین جلسه موضوعاتی به شرح ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته شد:

  • بررسی اولویت های نیاز مراکز به تجهیزات پزشکی
  • اعلام کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی
  • تکمیل فرم های رتبه بندی شرکت ها در سامانه اداره کل
  • مشکل کمبود شدید کارتریج دستگاه ABG و بررسی راه حلی جهت رفع مشکل
  • برگزاری دوره های آموزشی /انتهای پیام