فهرست

برگزاری جلسه کمیته دارو و تجهیزات دانشگاه با موضوع خرید تجمیعی در سال 98

برگزاری جلسه کمیته دارو و تجهیزات دانشگاه با موضوع خرید تجمیعی در سال 98

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، جلسه کمیته دارو و تجهیزات دانشگاه در روزشنبه مورخ 25 خرداد ماه با حضور جناب آقای دکتر رضا زاده معاون محترم غذا و دارو و مدیران و کارشناسان مربوطه در دفتر معاونت محترم غذا و دارو تشکیل گردید.

در این جلسه مرحله جدید خرید تجمیعی در سال 98 مورد بررسی قرار گرفت و شرکت های حاضر در مناقصه جهت تهیه دارو انتخاب شدند./انتهای پیام