فهرست

برگزاری جلسه ساماندهی عطاری های شهرستان بابل به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری جلسه ساماندهی عطاری های شهرستان بابل به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، جلسه ای در خصوص ساماندهی عطاری ها در روز دوشنبه مورخ 21خردادماه با حضور روسای محترم اداره آگاهی ،اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان و نمایندگان محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی ،معاونت درمان ، معاونت بهداشتی دانشگاه و مسئول محترم واحد فرآورده های طبیعی ،سنتی و مکمل این معاونت در سالن کنفرانس معاونت برگزار شد.

در این جلسه در خصوص چگونگی خدمات رسانی و برنامه ریزی جهت بازدیدهای مستمر از عطاریهای این شهرستان بحث و تبادل نظر گردید./انتهای پیام