فهرست

سالگرد ارتحال جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و همچنین سالگرد شهدای قیام 15 خرداد تسلیت باد. / روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه

سالگرد ارتحال جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و همچنین سالگرد شهدای قیام 15 خرداد تسلیت باد. / روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه

سالگرد ارتحال جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و همچنین سالگرد شهدای قیام 15 خرداد تسلیت باد. / روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه