فهرست

برگزاری اولین جلسه بررسی برنامه عملیاتی سال 1398ابلاغی سازمان غذا و دارو مربوط به اداره نظارت برمواد غذایی

برگزاری اولین جلسه بررسی برنامه عملیاتی سال 1398ابلاغی سازمان غذا و دارو مربوط به اداره نظارت برمواد غذایی

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، اولین جلسه بررسی برنامه عملیاتی سال 1398 ابلاغی سازمان غذا و دارودر اداره نظارت برمواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برگزار گردید.

ضمنا" این جلسه با حضور مدیر و کارشناسان این اداره در روز شنبه مورخ چهارم خردادماه  در دفتر مدیر این اداره برگزار شد./انتهای پیام