فهرست

جلسه بازآموزی مسئولین فنی واحد های تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در خصوص آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه و اتوماسیون اداری

جلسه بازآموزی مسئولین فنی واحد های تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در خصوص آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه و اتوماسیون اداری

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، جلسه بازآموزی مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  در خصوص آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه و اتوماسیون اداری در تاریخ 29 اردیبهشت ماه در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.

 در این جلسه که  مدیر و کارشناسان نظارت بر مواد غذایی نیز حضور داشتند .آقای مهندس اصغری مدیر محترم نظارت بر مواد غذایی این معاونت، جهت آشنایی بیشتر مسئولین فنی با قوانین و مقررات مربوطه توضیحاتی دادند.

در ادامه اقای مهندس رمضان زاده مسئول محترم آی تی معاونت توضیحاتی در خصوص استفاده چگونه از اتوماسیون اداری جهت ارتباط واحد های تولیدی با این  معاونت ارائه نمودند.

 در پایان آقای مهندس اصغری از تمامی مسئولین فنی و کارشناسان مربوطه جهت شرکت و برپایی این جلسه تشکر نمودند./انتهای پیام