فهرست

اطلاعیه/ تاسیس داروخانه

اطلاعیه تاسیس داروخانه

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند :

متقاضیان محترم تاسیس داروخانه در شهرستان بابل که به صورت حضوری و کتبی برای اولویت بندی تاسیس داروخانه ثبت نام به عمل آورده اید . علی رغم اطلاع رسانی قبلی این معاونت در خصوص ثبت نام متقاضیان تاسیس داروخانه در سامانه HIX در صورتی که به هر دلیلی موفق به ثبت اطلاعات خود در این سامانه نشده اید ؛ آخرین مهلت ثبت نام در سامانه پایان مهرماه میباشد خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه HIX به آدرس pharmacy.fda.gov.ir اقدام نمایید ./انتهای پیام