فهرست

اطلاعیه تاسیس داروخانه شبانه روزی

اطلاعیه تاسیس داروخانه شبانه روزی

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،  این معاونت  طبق آخرین آمار جمعیت شهرستان بابل و براساس ماده 4 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها موضوع تاسیس داروخانه شبانه روزی  در منطقه موزیرج به آدرس  حدفاصل ارشاد 1 تا ارشاد 29 را در کمسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه مورخ 97/3/29 مطرح و مورد بررسی قرار داد ، لذا چنانچه از بین موسسین محترم  داروخانه های سطح شهر بابل که دو  سال از تاریخ تاسیس داروخانه  انها  گذشته تمایل به تبدیل وضعیت و جابه جایی داروخانه  به منطقه مذکور را دارند درخواست خود را جهت بررسی و اقدامات بعدی کتبا  تا  تاریخ 97/4/30  به این معاونت اعلام نمایید ./ انتهای پیام