فهرست

اطلاعیه

تاسیس داروخانه در منطقه شهر کاخک

به نقل از واحد امورداروخانه های این معاونت و با توجه به نامه  شماره 2292/ص/غ/96/123 مورخ 25/10/1396 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  در خصوص تاسیس داروخانه در منطقه شهر کاخک آن استان جهت اطلاع پیوست میگردد.

 

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید.