فهرست

شرح آزمایشگاه

 

(( شرح آزمایشگاه ))

                                                                          

آزمایش و آگاهی از ویژگی های شیمیایی و میکروبی مواد غذایی و آشامیدنی برای مصرف انسان، نه تنها ضامن سلامت مصرف کننده است بلکه برای تولید کنندگان محصول نیز لازم و ضروری می باشد.

کنترل کیفی مواد غذایی، شناسایی مواد شیمیایی مختلفی که در صنعت جهت اهداف خاصی به غذا اضافه می گردند، بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک ها که بعنوان مکمل غذایی به غذا افزوده می شوند و نیز تعیین آلودگی مواد غذایی به فلزات، مواد شیمیایی، حشره کش ها و آفت کش ها از دیگر اهداف این واحد می باشد