فهرست

تاریخچه آزمایشگاه

((تاریخچه آزمایشگاه))

 

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1375 با ریاست زنده یاد آقای دکتر احمد خیرخواهان در محل دانشگاه تاسیس شد. در سال 1381 آزمایشگاه به محل معاونت درمان و دارو واقع در خیابان مدرس منتقل گردید و در سال 1389 با تاسیس ساختمان جدید آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی در فضایی به وسعت 500 متر مربع در محل کنونی اش واقع در ابتدای بلوار کشاورز، میدان دانشگاه، طبقه فوقانی ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل استقرار یافت.

در حال حاضر این واحد با 8  نفر پرسنل رسمی و قراردادی در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و دیپلم در رشته های شیمی، علوم و صنایع غذایی ، علوم تغذیه و مدیریت، زیر نظر معاون محترم غذا و دارو دانشگاه در زمینه کنترل بهداشت و سلامت مواد غذایی و بهداشتی مشغول فعالیت می باشد.

انجام آزمونهای ارگانولیپتیک، فیزیکی، شیمیایی و میکروبی براساس استانداردهای موجود بر عهده این آزمایشگاه می باشد.

 

 

 

 

ردیف

سرپرست / مدیر آزمایشگاه از زمان تاسیس

سال

1

زنده یاد دکتر احمد خیرخواهان

1375

2

آقای مهندس عباس مهدیزاده

1380

3

حانم مهندس معصومه رئیسی

1384

4

آقای مهندس مصطفی اصغری کبریا

1387

5

آقای مهندس ابراهیم اسماعیلی

1395