فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی اجرای برنامه شبکه ملی آزمایشگاههای سراسر کشور ،در معاونت غذا و دارو

کارگاه آموزشی اجرای برنامه شبکه ملی آزمایشگاههای سراسر کشور در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو بابل ، رئیس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه اعلام کرد، کارگاه آموزشی اجرای برنامه شبکه ملی آزمایشگاههای سراسر کشور با حضورمدیران و کارشناسان آزمایشگاه مواد غذایی واداره نظارت بر مواد غذایی در تاریخ 16 مهرماه در سالن کنفرانس معاونت غذا ودارو برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی ،مهندس پیمان حسن زاده کارشناس آزمایشگاه کنترل موادغذایی،  نحوه اجرای برنامه شبکه ملی آزمایشگاهها وارسال نمونه مواد غذایی وبهداشتی به آزمایشگاه از طریق این شبکه راتوسط کارشناسان نظارت بر مواد غذایی وبهداشتی ، برای شرکت کنندگان درجلسه تشریح نمودند./انتهای پیام