فهرست

برگزاری جلسه بررسی اجرایی شدن سامانه آیداتیس در معاونت غذا و دارو

جلسه بررسی اجرایی شدن سامانه آیداتیس در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، با توجه به بخشنامه معاون محترم وزیرورئیس سازمان غذا و دارو و معاون محترم درمان وزارت بهداشت در خصوص اجرایی شدن برنامه سامانه آیداتیس مراکز ترک اعتیاد ، جلسه ای به این منظور با حضور معاونین محترم غذا و دارو و درمان و کارشناسان مربوطه ونمایندگان مراکز(ام ام تی) در روز یکشنبه 16مهرماه دردفتر معاونت غذا ودارو دانشگاه بابل برگزارگردید./انتهای پیام