فهرست

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی در معاونت غذا ودارو

یازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی درمعاونت غذا و دارو برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، یازدهمین جلسه کمیته فنی به منظور صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت روزسه شنبه مورخ 12مهرماه راس ساعت08:30در محل دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه با حضور اعضاء کمیته فنی برگزار گردید. در ادامه جلسه، تعدادی از درخواست های صدور و تمدید پروانه ساخت واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه و همچنین بررسی و ضوابط مربوط به پودر عسل مطرح گردید، و پس ازبحث و تبادل نظر و بررسی پرونده ها ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید. /انتهای پیام