فهرست

برگزاری جلسه ارتقا خدمت رسانی به ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه ارتقا خدمت رسانی به ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 27شهریورماه در دفتر معاونت غذا و داروبرگزار گردید.

به نقل از روابط عمومی معاونت ، جلسه ارتقا خدمت رسانی به ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 27شهریورماه در دفتر معاونت غذا و دارو با حضور مسئول امور قراردادهای معاونت توسعه ، معاون مدیر مالی دانشگاه ، کارشناسان دارو، تجهیزات پزشکی این معاونت و موسسین داروخانه های طرف قرارداد تشکیل گردید و در خصوص مشکلات موجود برای داروخانه ها و چگونگی اجرای بهینه خدمت رسانی به ایثارگران طبق مفاد قرارداد پس از بحث و بررسی تصمیماتی اتخاذ گردید./انتهای پیام