فهرست

برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی مبارزه با قاچاق کالاهای هدف در معاونت غذا و دارو بابل

اولین جلسه کمیته تخصصی مبارزه با قاچاق کالاهای هدف در دفتر معاونت غذا و دارو بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت ، این جلسه ، با حضور معاون غذا و دارو و مسئولین ادارات و واحد های معاونت با عناوین "روسای کمیته های تخصصی" در حوزه های گوناگون برگزار گردید. در این جلسه به الویت های مبارزه با قاچاق کالا اشاره شد و مصوباتی در این زمینه تصویب گردید./انتهای پیام