فهرست

برگزاری جلسه هم اندیشی معاون غذا ودارو با مسئولین واحدها جهت ارتقاء خدمات رسانی معاونت غذا ودارو بابل

جلسه هم اندیشی معاون غذا ودارو با مسئولین واحدها جهت ارتقائ کارکرد معاونت در دفتر این معاونت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت ، جلسه هم اندیشی معاون غذا و دارو با مسئولین واحدهای این معاونت جهت ارتقاء کارکرد معاونت درتاریخ 28 شهریورماه در دفتر معاونت برگزار گردید. در این جلسه دکتر محسن رضازاده معاون غذا ودارو ضمن تشکر از تلاش واحدها جهت پیشبرد اهداف معاونت ، رهنمودهایی دراین خصوص به مسئولین واحدها متذکر شدند./انتهای پیام