فهرست

برگزاری جلسه، بررسی چگونگی اجرای خدمت تلفیق دارویی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه بابل

جلسه، بررسی چگونگی اجرای خدمت تلفیق دارویی در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، جلسه ای با عنوان بررسی چگونگی اجرای خدمت تلفیق دارویی با حضور رئیس محترم دانشگاه ، معاونین محترم درمان و غذا و دارو ، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه در تاریخ 26 شهریورماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزارشد. دراین جلسه دکتر رضازاده معاون غذا و دارو در خصوص اهمیت و تاثیر تکمیل فرم تلفیق دارویی بر ایمنی بیماران و کاهش هزینه دارویی بیمارستان ها مطالبی ارائه نمودند. در ادامه تصمیم گیری های لازم جهت اجرای اولیه برنامه در بیمارستان های زیرمجموعه با توجه به پتانسیل ها وشرایط موجود اتخاذ گردید./انتهای پیام