فهرست

برگزاری جلسه آموزشی با موضوعاتADR ، مسمومیت های دارویی و آنتی بیوتیک ها ویژه رابطین سلامت و مربی های مراکز بهداشت شهرستان بابل

جلسه آموزشی با موضوعات ADR ، مسمومیت های دارویی و آنتی بیوتیک ها ویژه رابطین سلامت و مربی های مراکز بهداشت شهرستان بابل توسط معاونت غذا و دارو در محل معاونت بهداشتی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی معاونت ، جلسه آموزشی ویژه رابطین سلامت و مربی های مراکز بهداشت شهرستان بابل با موضوعات ADR، مسمومیت دارویی و آنتی بیوتیک ها برگزار گردید . در این جلسه آموزشی که در تاریخ 21شهریور ماه در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد، کارشناسان دارویی این معاونت توضیحاتی تخصصی در خصوص آشنایی با عوارض جانیی داروها ، مسمومیت های دارویی و مصرف منطقی آنتی بیوتیکها برای گروه رابطین سلامت و مربیان بهداشت مراکز بهداشتی تحت پوشش شهرستان بابل ارائه نمودند. /انتهای پیام