فهرست

پیام تبریک روز داروساز

پیام تبریک روز داروساز

با تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان امیدواریم ستاره‌ی زندگی و اختر دانشتان پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و همواره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد .روز داروسازی بر شما گرامی باد

روابط عمومی معاونت غذا ودارو